Slechtvalken - Leefomgeving

Categorie: Slechtvalken Gepubliceerd: zaterdag 26 maart 2011 Geschreven door Kuiko

Artikelindex

(Leestijd: 8 - 16 minuten)

Leefomgeving

De slechtvalk bewoont klippen (kliffen) en ravijnen en broedt soms (heel zelden) in geboomte. De soort is een bewoner van vrij open, afwisselende landschappen, met relatief minder bebossing. 's Winters komt het dier langs kusten en in moerassen voor, soms zelfs op kerktorens in steden.

Volwassen valk

 

Hits: 13926